Adela Flotats Roca, 92 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 15-10-2019 a les 17:00 hores,

Cerimònia: el dia 16-10-2019 a les 11:15 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 16-10-2019 a les 12:00 hores

Isabel Caparrós Caparrós, 74 anys

Vetlla: sala 7, des del 15/10 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 16/10 a les 10.30 h

Inhumació: 16/10 a les 11 h

Dolores García García, 91 anys

Vetlla: sala 6, des del 15/10 a les 12.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 16/10 a les 12 h

Inhumació: 16/10 a les 12.30 h

Nou comentari