Juan José Extremera Sánchez, 65 anys

Vetlla: sala 6, des del 16/09 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 17/09 a les 10 h

Cremació: 17/09 a les 10.30 h

Alfredo Martínez Rosa, 70 anys

Vetlla: sala 1, des del 16/09 a les 11.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 17/09 a les 10.30 h

Salvador Castells Palau, 85 anys

Vetlla: sala 8, des del 16/09 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 17/09 a les 11 h

Cremació: 17/09 a les 11.30 h

Federico Aguirre Martínez, 91 anys

Vetlla: sala 5, des del 16/09 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 17/09 a les 12 h

Cremació: 17-09-2020 a les 12.30 h

Maria Isabel Periel Perera, 69 anys

Vetlla: sala 2, des del 16/09 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 17/09 a les 15 h

Cremació: 17-09-2020 a les 15.30 h

Nou comentari