Marina Albert Mur, 92 anys

Vetlla: sala 1, des del 16/05 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 17/05 a les 9 h

Inhumació: 17/05 a les 9.30 h

Antonio Pabón Zamora, 78 anys

Vetlla: sala 3, des del 16/05 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 17/05 a les 11 h

Cremació: 17/05 a les 11.30 h

Nou comentari