Ramon Prat Targarona, 89 anys

Vetlla: sala 7, des del 13/09 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 14/09 a les 10 h

Cremació: 14-09-2019 a les 10.30 h

Inhumació de cendres: 21/09 a les 11.30 h

Francisco Calvo Horcajada, 70 anys

Vetlla: sala 2, des del 13/09 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 14/09 a les 10.30 h

Inhumació: 14/09 a les 11 h

Francisco Curras Díaz, 83 anys

Vetlla: sala 6, des del 13/09 a les 13 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 14/09 a les 12 h

Cremació: 14/09 a les 12.30 h

Maria Esperança Bartomeus Fonts, 79 anys

Vetlla: sala 4, des del 13/09 a les 16 h

Cremació: 14/09 a les 13.30 h