Joan Torres Lavilla, 87 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 12-12-2019 a les 18:00 hores,

Cerimònia: el dia 13-12-2019 a les 16:00 hores

Lloc de cerimònia: Parròquia de Rellinars

Inhumació: el dia 13-12-2019 a les 17:00 hores.

Alfonso Herrera Teruel, 94 anys

Vetlla: sala 2, des del 12/12 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/12 a les 11 h

Cremació: 13/12 a les 11.30 h

Ramón Romero Ruiz, 61 anys

Vetlla: sala 5, des del 12/12 a les 16.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/12 a les 12 h

Inhumació: 13/12 a les 12.30 h

Francesc Silvestre Barenys, 71 anys

Vetlla: sala 6, des del 12/12 a les 15 h

Cremació: 13/12 a les 15 h

Antonio Carrasco Ros, 83 anys

Vetlla: sala 8, des del 12/12 a les 13 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/12 a les 15.30 h

Cremació: 13/12 a les 16 h

Nou comentari