Francisca Cardellach Salas, 99 anys

Vetlla: sala 2, des del 12/09 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/09 a les 10.30 h

Inhumació: 13/09 a les 11 h

Nou comentari