Isabel Monedero Navarro, 89 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 12-08-2020 a les 19:00 hores,

Cerimònia: el dia 13-08-2020 a les 15:15 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 13-08-2020 a les 16:00 hores

María Moral Ordóñez, 68 anys

Vetlla: sala 2, des del 12/08 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/08 a les 9 h

Cremació: 13/08 a les 9.30 h

Soledad Matilla Blanes, 90 anys

Vetlla: sala 5, des del 12/08 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/08 a les 10 h

Cremació: 13/08 a les 10.30 h

Marcel Ayats Corderas, 64 anys

Vetlla: sala 3, des del 12/08 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/08 a les 12 h

Cremació: 13/08 a les 12.45 h

Júlia Cervelló Aran, 85 anys

Vetlla: sala 7, des del 12/08 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/08 a les 17 h

Inhumació: 13/08 a les 17.30 h

Nou comentari