Josep Carmona Agustí, 87 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 12-05-2021 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 13-05-2021 a les 16:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 13-05-2021 a les 17:00 hores

Ricard Pont Gisbert, 54 anys

Vetlla: sala 1, des del 12/05 a les 8 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/05 a les 9 h

Cremació: 13/05 a les 9.30 h

Antonio Dueñas Torrejón, 88 anys

Vetlla: sala 4, des del 12/05 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/05 a les 11 h

Inhumació: 13/05 a les 11.30 h

María José Sánchez Bermúdez, 48 anys

Vetlla: sala 6, des del 12/05 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/05 a les 12 h

Cremació: 13/05 a les 12.45 h

Jesús Pérez Marqués, 65 anys

Vetlla: sala 2, des del 12/05 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/05 a les 15 h

Cremació: 13/05 a les 15.30 h

Enrique Castaño Corral, 70 anys

Vetlla: sala 8, des del 13/05 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/05 a les 16 h

Inhumació: 13/05 a les 16.30 h

Josep Castro Novellón, 70 anys

Vetlla: sala 1, des del 13/05 a les 18 h

Cremació: 14/05 a les 12.30 h

Nou comentari