Montserrat Torrella Santamaria, 71 anys

Vetlla: sala 2, des del 12/01 a les 10 h

Cerimònia: Parròquia de Sant Pere (Vacarisses), 13/01 a les 10 h

Paulina Serrano Muñoz, 72 anys

Vetlla: sala 5, des del 12/01 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/01 a les 10 h

Cremació: 13/01 a les 10.30 h

Ramón Quirante García, 75 anys

Vetlla: sala 3, des del 12/01 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/01 a les 11 h

Cremació: 13/01 a les 11.30 h

Petra Lázaro Lerín, 87 anys

Vetlla: sala 7, des del 12/01 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/01 a les 11.30 h

Inhumació: 13/01 a les 12 h

María Vergara Martínez, 81 anys

Vetlla: sala 4, des del 13/01 a les 8 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/01 a les 16 h

Inhumació: 13/01 a les 16.30 h

Juan Sánchez López, 72 anys

Vetlla: sala 8, des del 13/01 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/01 a les 17 h

Inhumació: 13/01 a les 17.30 h

Francisco Gómez Calderón, 75 anys

Vetlla: sala 2, des del 13/01 a les 10.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 14/01 a les 10.30 h

Josep Maria Heras Allué, 97 anys

Vetlla: sala 1, des del 13/01 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 14/01 a les 11.30 h

Inhumació: 14/01 a les 12 h

Nou comentari