José Hernández Rodríguez, 83 anys

Vetlla: sala 2, des del 10/01 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 12/01 a les 9 h

Cremació: 12/01 a les 9.30 h

Josep Micola Burgués, 91 anys

Vetlla: sala 5, des del 11/01 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 12/01 a les 10 h

Cremació: 12-01-2020 a les 10.30 h

Inhumació de cendres: 13/01 a les 9.30 h

Salvador Costa Almirall, 89 anys

Vetlla: sala 6, des del 11/01 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 12/01 a les 12 h

Inhumació: 12/01 a les 12.30 h

Adelina Giachino, 93 anys

Vetlla: sala 9, des del 12/01 a les 11 h

Cremació: 12/01 a les 12.30 h

Nou comentari