Antonio Hernández Moya, 97 anys

Vetlla: sala 7, des del 10/01 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 11/01 a les 10.30 h

Inhumació: 11/01 a les 11 h

Antonio Monzonís Escolà, 88 anys

Vetlla: sala 3, des del 10/01 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 11/01 a les 11.30 h

Inhumació: 11/01 a les 12 h

Ubaldina Rodríguez Buján, 93 anys

Vetlla: sala 1, des del 10/01 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 11/01 a les 16 h

Inhumació: 11/01 a les 16.30 h

Francisco González Púa, 86 anys

Vetlla: sala 4, des del 10/01 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 11/01 a les 17 h

Inhumació: 11/01 a les 17.30 h

José Hernández Rodríguez, 83 anys

Vetlla: sala 2, des del 10/01 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 12/01 a les 9 h

Cremació: 12/01 a les 9.30 h

Adelina Giachino .., 93 anys

Vetlla: sala 9, des del 12/01 a les 11 h

Cremació: 12/01 a les 12.30 h

Nou comentari