María Del Carmen García Méndez, 79 anys

Vetlla: sala 4, des del 09/09 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/09 a les 11 h

Inhumació: 10/09 a les 11.30 h

Juana Del Río García, 72 anys

Vetlla: sala 2, des del 09/09 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/09 a les 12 h

Cremació: 10/09 a les 12.30 h

Faustina Cruz Punteros, 88 anys

Vetlla: sala 6, des del 09/09 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/09 a les 17 h

Inhumació: 10/09 a les 17.30 h

Nou comentari