Jaume Casas Boladeras, 82 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 09-01-2020 a les 16:00 hores,

Ceremonia: el dia 11-01-2020 a les 11:30 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Cremació: el dia 11-01-2020 a les 12:30 hores

Antonio Serra Bosch, 91 anys

Vetlla: Sala La Mola, des de el día 09-01-2020 a les 18:00 hores,

Cerimònia: el dia 11-01-2020 a les 15:15 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el día 11-01-2020 a les 16:00 hores

Ángela Amado Morales, 75 anys

Vetlla: sala 2, des del 08/01 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/01 a les 9 h

Cremació: 10/01 a les 9.30 h

Ricardo Alegre Martínez, 62 anys

Vetlla: sala 1, des del 09/01 a les 8 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/01 a les 10 h

Cremació: 10/01 a les 10.30 h

Rafaela Nieto García, 92 anys

Vetlla: sala 8, des del 08/01 a les 17.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/01 a les 11 h

Inhumació: 10/01 a les 11.30 h

Juan Antonio Rivera Ruiz, 78 anys

Vetlla: sala 5, des del 09/01 a les 12 h

Cremació: 10/01 a les 12.30 h

Josep Maria Panés Garriga, 90 anys

Vetlla: sala 4, des del 09/01 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/01 a les 12 h

Inhumació: 10/01 a les 12.30 h

Pere Petit Gómez, 90 anys

Vetlla: sala 6, des del 09/01 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/01 a les 16 h

Inhumació: 10/01 a les 16.30 h

Antonio Hernández Moya, 97 anys

Vetlla: sala 7, des del 10/01 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 11/01 a les 10.30 h

Inhumació: 11/01 a les 11 h

Nou comentari