Manuel Cabezas Parejo, 84 anys

Vetlla: sala 4, des del 07/12 a les 20 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/12 a les 9 h

Cremació: 09/12 a les 9.30 h

Carmen Macías Cordero, 86 anys

Vetlla: sala 1, des del 08/12 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/12 a les 10 h

Cremació: 09/12 a les 10.30 h

Jacoba Ripoll Antequera, 85 anys

Vetlla: sala 3, des del 08/12 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/12 a les 11 h

Cremació: 09/12 a les 11.30 h

Nou comentari