Enric Carbonell i Torrens, 69 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 08-08-2019 a les 17:00 hores,

Cerimònia: el dia 09-08-2019 a les 15:15 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 09-08-2019 a les 16:00 hores

Pedro Pintado Galán, 83 anys

Vetlla: sala 3, des del 08/08 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/08 a les 9 h

Cremació: 09/08 a les 9.30 h

Francisco García Sánchez, 76 anys

Vetlla: sala 9, des del 08/08 a les 17 h

Cremació: 09/08 a les 10 h

Lourdes Calabuy Valls, 86 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/08 a les 10.30 h

Inhumació: 09/08 a les 11 h

Germán Santafé Navarro, 82 anys

Vetlla: sala 1, des del 08/08 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/08 a les 11 h

Cremació: 09/08 a les 11.30 h

Ana Lebrón Castillo, 90 anys

Vetlla: sala 5, des del 08/08 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/08 a les 11.30 h

Ramon Cabestany Vilaplana, 86 anys

Vetlla: sala 7, des del 08/08 a les 15 h

Cerimònia: Parròquia de Sant Salvador, 09/08 a les 12 h

Nou comentari