Juan Lecegui Bautista, 83 anys

Vetlla: sala 1, des del 09/03 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/03 a les 9 h

Inhumació: 10/03 a les 9.30 h

Adolfo González Camúñez, 82 anys

Vetlla: sala 5, des del 09/03 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/03 a les 11 h

Inhumació: 10/03 a les 11.30 h

Pilar Capalvo Viñuales, 99 anys

Vetlla: sala 3, des del 09/03 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/03 a les 12 h

Cremació: 10-03-2021 a les 12.30 h

Francisca Gallart Jordano, 49 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 11/03 a les 10 h

Cremació: 11/03 a les 10.30 h

Nou comentari