Luís Morales Puga, 74 anys

Vetlla: sala 6, des del 08/01 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/01 a les 11 h

Cremació: 09/01 a les 11.30 h

Josep Marcè Roca, 87 anys

Vetlla: sala 5, des del 08/01 a les 16 h

Cerimònia: Parròquia Sant Martí de Sorbet (Viladecavalls), 09/01 a les 12 h

Inhumació: 09/01 a les 12.30 h

José Marín Meléndez, 81 anys

Vetlla: sala 9, des del 08/01 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/01 a les 15 h

Cremació: 09/01 a les 15.30 h

Ramon Oller Puiggròs, 93 anys

Vetlla: sala 3, des del 08/01 a les 17 h

Cerimònia: Catedral del Sant Esperit, 09/01 a les 16 h

Inhumació: 09/01 a les 17 h

Rafael López Crespo, 83 anys

Vetlla: sala 7, des del 08/01 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/01 a les 17 h

Inhumació: 09/01 a les 17.30 h

Ángela Amado Morales, 75 anys

Vetlla: sala 2, des del 08/01 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/01 a les 9 h

Cremació: 10/01 a les 9.30 h

Rafaela Nieto García, 92 anys

Vetlla: sala 8, des del 08/01 a les 17.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/01 a les 10.30 h

Inhumació: 10/01 a les 11 h

Nou comentari