Mercedes Escamilla Ruiz, 93 anys

Vetlla: sala 3, des del 08/05 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/05 a les 10 h

Cremació: 09/05 a les 10.30 h

Julia Jara Morillo, 83 anys

Vetlla: sala 8, des del 08/05 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/05 a les 9 h

Cremació: 09/05 a les 9.30 h

Armonia Monfort Monfort, 88 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/05 a les 10.30 h

Inhumació: 09/05 a les 11 h

Saul Vidal Bosico, 13 anys

Vetlla: sala 1, des del 08/05 a les 13 h

Cremació: 09/05 a les 11.30 h

Paquita Martín Reyes, 82 anys

Vetlla: sala 2, des del 08/05 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/05 a les 12 h

Cremació: 09/05 a les 12.30 h

Antonia Ruiz Castillo, 67 anys

Vetlla: sala 4, des del 08/05 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/05 a les 10 h

Cremació: 10-05-2021 a les 10.30 h
Inhumació de cendres: 12/05 a les 9.30 h

Nou comentari