Montserrat Bertrán Folch, 75 anys

Vetlla: sala 7, des del 06/09 a les 12 h

Cerimònia: Sala cerimònies Tanatori de Terrassa, 07/09 a les 11 h

Cremació: 07/09 a les 11.30 h

Byron De Jesus Baquero Florez, 74 anys

Vetlla: sala 9, des del 06/09 a les 10 h

Cerimònia: Sala cerimònies Tanatori de Terrassa, 07/09 a les 12 h

Cremació: 07/09 a les 12.30 h

Juan Lorca González, 65 anys

Vetlla: sala 1, des del 07/09 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/09 a les 12 h

Cremació: 08/09 a les 12.30 h