Defuncions Terrassa 07-04-2021

Les sales de vetlla

Teresa Riera Riera, 96 anys

Vetlla: Sala La Mola, des de el dia 08-04-2021 a les 09:30 hores,

Cerimònia: el dia 08-04-2021 a les 16:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 08-04-2021 a les 17:00 hores

José Villafranca Guerrero, 91 anys

Vetlla: sala 4, des del 07/04 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/04 a les 10 h

Cremació: 08-04-2021 a les 10.30 h

Inhumació de cendres: 11/04 a les 10.30 h

Carmen Siles Cruzado, 93 anys

Vetlla: sala 3, des del 07/04 a les 10 h

Cremació: 08/04 a les 13.30 h

Montserrat Castella Puig, 94 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/04 a les 17 h

Inhumació: 08/04 a les 17.30 h

Nou comentari