Domènec Datsira Viñas, 84 anys

Vetlla: Sala Mola, des de el dia 06-10-2020 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 07-10-2020 a les 09:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris.

Inhumació: el dia 07-10-2020 a les 10:30 hores

Roser Diéguez Pereira

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 06-10-2020 a les 17:00 hores,

Cerimònia: el dia 07-10-2020 a les 15:15 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris.

Inhumació: el dia 07-10-2020 a les 16:00 hores

Pedro Viciana González, 76 anys

Vetlla: sala 5, des del 06/10 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/10 a les 9.30 h

Inhumació: 07/10 a les 10 h

Pedro Salado Aljama, 95 anys

Vetlla: sala 4, des del 06/10 a les 15 h

Cerimònia: Sala cerimònies Tanatori de Terrassa, 07/10 a les 10 h

Cremació: 07/10 a les 10.30 h

Francisca Poyato Cubero, 88 anys

Vetlla: sala 1, des del 06/10 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/10 a les 10.30 h

Inhumació: 07/10 a les 11 h

Xavier Capella Flix, 62 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/10 a les 11 h

Cremació: 07/10 a les 11.30 h

Ángel Arnedo Berdonces, 86 anys

Vetlla: sala 8, des del 06/10 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/10 a les 11.30 h

Inhumació: 07/10 a les 12.15 h

José Antonio Tarancón Lagunas, 71 anys

Vetlla: sala 9, des del 06/10 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/10 a les 12 h

Cremació: 07/10 a les 12.45 h

Montse Suárez Romera, 48 anys

Vetlla: sala 7, des del 06/10 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/10 a les 15 h

Cremació: 07/10 a les 15.30 h

Ramón López García, 84 anys

Vetlla: sala 3, des del 06/10 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/10 a les 15.30 h

Cremació: 07/10 a les 16 h

Josep Molina Pevidal, 73 anys

Vetlla: sala 2, des del 06/10 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/10 a les 16 h

Inhumació: 07/10 a les 16.30 h

Nou comentari