Xavier Llorens i Garcia, 47 anys

Vetlla: Sala Montcau, des de el dia 06-09-2019 a les 09:30 hores,

Cerimònia: el dia 06-09-2019 a les 10:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 06-09-2019 a les 11:30 hores

Segundo Rodríguez Ortíz, 83 anys

Vetlla: sala 7, des del 05/09 a les 12 h

Serafín Fabón Rodrigo, 72 anys

Vetlla: sala 4, des del 05/09 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/09 a les 9.30 h

Inhumació: 06/09 a les 10 h

Flora Puig Iglesias, 94 anys

Vetlla: sala 6, des del 05/09 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/09 a les 10.30 h

Inhumació: 06/09 a les 11 h

Amable Ramón Giménez, 90 anys

Vetlla: sala 8, des del 05/09 a les 10.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/09 a les 11.30 h

Aixa Mohamed Berkan, 59 anys

Vetlla: sala 5, des del 05/09 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/09 a les 12 h

Cremació: 06/09 a les 12.30 h

Victoria Sánchez López, 89 anys

Vetlla: sala 3, des del 05/09 a les 11.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/09 a les 16 h

Inhumació: 06/09 a les 16.30 h

Rafael Serrano Jiménez, 68 anys

Vetlla: sala 2, des del 05/09 a les 16.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/09 a les 17 h

Inhumació: 06/09 a les 17.30 h

Juan Lorca González, 65 anys

Vetlla: sala 1, des del 06/09 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/09 a les 15 h

Cremació: 07/09 a les 15.30 h

Nou comentari