Eulalia López Esparza, 82 anys

Vetlla: sala 1, des del 06/05 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/05 a les 9 h

Cremació: 07/05 a les 9.30 h

Florentino Gómez Lozano, 87 anys

Vetlla: sala 5, des del 06/05 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/05 a les 9.30 h

Josefa Checa Grande, 60 anys

Vetlla: sala 8, des del 06/05 a les 13 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/05 a les 11 h

Cremació: 07/05 a les 11.30 h

Joan Esteve Gubianes, 91 anys

Vetlla: sala 9, des del 06/05 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/05 a les 11.30 h

Inhumació: 07/05 a les 12 h

Pablo Báez Gómez, 72 anys

Vetlla: sala 6, des del 06/05 a les 15.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/05 a les 12 h

Cremació: 07/05 a les 12.30 h

Joaquín López Padilla, 65 anys

Vetlla: sala 4, des del 06/05 a les 13 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/05 a les 15 h

Cremació: 07/05 a les 15.30 h

Domingo Vázquez Sánchez, 80 anys

Vetlla: sala 7, des del 06/05 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/05 a les 15.30 h

Cremació: 07/05 a les 16 h

Felisa Arenas Martínez, 100 anys

Vetlla: sala 2, des del 06/05 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/05 a les 16.30 h

Inhumació: 07/05 a les 17 h

Sebastián Abad Cortés, 84 anys

Vetlla: sala 3, des del 06/05 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/05 a les 17 h

Inhumació: 07/05 a les 17.30 h

Juan Hurtado Romero, 91 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/05 a les 10.30 h

Inhumació: 08/05 a les 11 h

Miguel Martín Franquelo, 86 anys

Vetlla: sala 1, des del 07/05 a les 9.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/05 a les 11 h

Cremació: 08/05 a les 11.30 h

Nou comentari