Defuncions Terrassa 06-04-2021

Sales de vetlla i cerimònies

Ramon Sabater Delgado, 65 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 07-04-2021 a les 10:00 hores,

Cerimònia: el dia 07-04-2021 a les 16:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 08-04-2021 a les 09:30 hores

Juan Gómez Martín, 75 anys

Vetlla: sala 7, des del 06/04 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/04 a les 10.30 h

Inhumació: 07/04 a les 11 h

Esperanza Campos Rodríguez, 84 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/04 a les 11.30 h

Cremació: 07/04 a les 12 h

Pedro Martínez Guzmán, 91 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/04 a les 15.30 h

Ángeles Escobar Galindo, 67 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/04 a les 11.30 h

Inhumació: 09/04 a les 12 h

Nou comentari