Josefa Casals i Bernet, 73anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 05-10-2019 a les 13:00 h,

Cerimònia: el dia 06-10-2019 a les 11:15 hores

Lloc de cerimònia: Sala Oratori de La Rambla, serveis funeraris. Rambleta del Pare Alegre, 2.

Inhumació: el dia 06-10-2019 a les 12:30 hores

Manuel Alcaraz Bruque, 77 anys

Vetlla: sala 7, des del 04/10 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/10 a les 9 h

Cremació: 05/10 a les 9.30 h

Manuel Jiménez Morales, 70 anys

Vetlla: sala 5, des del 04/10 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/10 a les 12 h

Cremació: 05/10 a les 12.30 h

Jorge Galián Aguilar, 51 anys

Vetlla: sala 3, des del 04/10 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/10 a les 15 h

Cremació: 05/10 a les 15.30 h

Montserrat Solé Soriano, 83 anys

Vetlla: sala 8, des del 04/10 a les 17.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/10 a les 12 h

Cremació: 06/10 a les 12.30 h

Francisco Ávila Lora, 90 anys

Vetlla: sala 6, des del 04/10 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/10 a les 13 h

Cremació: 06/10 a les 13.30 h

Nou comentari