Sixto Zarzuelo Bosque, 77 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 5-09-2020 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 6-09-2020 a les 10:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 6-09-2020 a les 11:30 hores

Rafael Llamas Montilla, 74 anys

Vetlla: Sala La Mola, des de el dia 5-09-2020 a les 18:00 hores,

Cerimònia: el dia 7-09-2020 a les 12:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 7-09-2020 a les 13:30 hores

Joan Galobardes Carbonell, 93 anys

Vetlla: sala 7, des del 05/09 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/09 a les 10 h

Inhumació: 06/09 a les 10.30 h

Maria Carme Magrans Coma, 64 anys

Vetlla: sala 3, des del 05/09 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/09 a les 11 h

Inhumació: 06/09 a les 11.30 h

Olga Jordana López, 41 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/09 a les 12 h

Cremació: 06/09 a les 12.30 h

Nou comentari