Encarnación Ros Andrés, 75 anys

Vetlla: sala 3, des del 04/09 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/09 a les 9 h

Cremació: 05/09 a les 9.30 h

Josep Martínez Molina, 81 anys

Vetlla: sala 9, des del 04/09 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/09 a les 10 h

Inhumació: 05/09 a les 10.30 h

Jaume Fargas Fernández, 61 anys

Vetlla: sala 7, des del 04/09 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/09 a les 11 h

Cremació: 05/09 a les 11.30 h

José Delgado Fernández, 90 anys

Vetlla: sala 5, des del 04/09 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/09 a les 12 h

Cremació: 05/09 a les 12.30 h

Mercedes Montesinos Murga, 83 anys

Vetlla: sala 2, des del 04/09 a les 16 h

Cremació: 05/09 a les 13.30 h

Santiago Carreras Rivera, 80 anys

Vetlla: sala 1, des del 04/09 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/09 a les 15 h

Cremació: 05/09 a les 15.30 h

Nou comentari