Sebastiana González García, 81 anys

Vetlla: sala 6, des del 04/01 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/01 a les 9.30 h

Inhumació: 05/01 a les 10 h

Jordi Font Soldevila, 85 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/01 a les 10.30 h

Inhumació: 05/01 a les 11 h

Dolores Chicharro Flores, 48 anys

Vetlla: sala 1, des del 04/01 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/01 a les 12 h

Cremació: 05/01 a les 12.30 h

Nou comentari