Montserrat Ruana i Clua, 88 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 03-10-2019 a les 17:00 h,

Cerimònia: el dia 04-10-2019 a les 16:00 hores

Lloc de cerimònia: Sala Oratori de La Rambla, serveis funeraris. Rambleta del Pare Alegre, 2.

Inhumació: el dia 04-10-2019 a les 16:45 hores

Sagrario Garcia Cano, 77 anys

Vetlla: sala 6, des del 02/10 a les 8.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 04/10 a les 11.30 h

Inhumació: 04/10 a les 12 h

María González Salvador, 92 anys

Vetlla: sala 2, des del 03/10 a les 17.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 04/10 a les 15 h

Cremació: 04/10 a les 15.30 h

Fermín Andrade Montero, 40 anys

Vetlla: sala 1, des del 03/10 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 04/10 a les 15.30 h

Cremació: 04/10 a les 16 h

Nou comentari