Maria Ferrer Ferrer, 97 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 03-09-2019 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 04-09-2019 a les 16:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 04-09-2019 a les 17:00 hores

Josep Maria Pi Tarradas, 73 anys

Vetlla: Sala La Mola, des de el dia 04-09-2019 a les 11:00 hores,

Cerimònia: el dia 05-09-2019 a les 15:00 hores

Lloc de cerimònia: Esglésies de Sant Pere

Incineració: el dia 05-09-2019 a les 16:00 hores

Dolores Vico Barajas, 94 anys

Vetlla: sala 2, des del 03/09 a les 10.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 04/09 a les 9 h

Cremació: 04/09 a les 9.30 h

José Aguilar Martínez, 80 anys

Vetlla: sala 4, des del 03/09 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 04/09 a les 12 h

Cremació: 04/09 a les 12.30 h

Antonia Pastor Sánchez, 81 anys

Vetlla: sala 6, des del 04/09 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 04/09 a les 15.30 h

Cremació: 04/09 a les 16 h

Andrés Martínez Juste, 72 anys

Vetlla: sala 8, des del 04/09 a les 8 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 04/09 a les 17 h

Inhumació: 04/09 a les 17.30 h

Nou comentari