Francisca Caballero Granados, 73 anys

Vetlla: sala 3, des del 04/03 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/03 a les 10 h

Cremació: 05/03 a les 10.30 h

José Manuel Oliván Cuesta, 68 anys

Vetlla: sala 9, des del 04/03 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/03 a les 10.30 h

Isabel Giráldez García, 57 anys

Vetlla: sala 4, des del 04/03 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/03 a les 11 h

Cremació: 05/03 a les 11.30 h

Manolita Ferrer Tomás, 75 anys

Vetlla: sala 1, des del 04/03 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/03 a les 11.30 h

Carmela Rodríguez Muriana, 62 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/03 a les 12 h

Cremació: 05/03 a les 12.30 h

Alicia Pérez Fernández, 92 anys

Vetlla: sala 5, des del 04/03 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/03 a les 15 h

Cremació: 05/03 a les 15.30 h

Maria Rosa Moliner Planell, 91 anys

Vetlla: sala 6, des del 04/03 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/03 a les 16 h

Inhumació: 05/03 a les 16.30 h

E.María Maldonado Fernández, 85 anys

Vetlla: sala 7, des del 04/03 a les 10.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/03 a les 17 h

Inhumació: 05/03 a les 17.30 h

Nou comentari