José Tomás Moreno, 65 anys

Cerimònia: el dia 04-10-2021 a les 09:00 hores a Funerària de Terrassa

Marta Tomás Altarriba, 90 anys

Cerimònia: el dia 04-10-2021 a les 09:30 hores a Funerària de Terrassa

Dolores Portillo Alegria, 66 anys

Cerimònia: el dia 04-10-2021 a les 10:00 hores a Funerària de Terrassa

Antonio Ruiz Ramon, 89 anys

Cerimònia: el dia 04-10-2021 a les 11:00 hores a Funerària de Terrassa

Matilde Portolés Santacana, 92 anys

Cerimònia: el dia 04-10-2021 a les 12:00 hores a Funerària de Terrassa

Manuela Ortega Torres, 88 anys

Cerimònia: el dia 04-10-2021 a les 15:00 hores a Funerària de Terrassa

Maria Paz Rodríguez Taravilla, 77 anys

Cerimònia: el dia 04-10-2021 a les 15:30 hores a Funerària de Terrassa

Maria Lourdes Anglerill Vilar, 85 anys

Cerimònia: el dia 04-10-2021 a les 16:00 hores a Funerària de Terrassa

Nou comentari