Adoración Márquez Abad, 80 anys

Vetlla: Sala La Mola, des de el dia 4-09-2020 a les 09:00 hores,

Cerimònia: el dia 5-09-2020 a les 10:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 5-09-2020 a les 11:30 hores

Carmen Martínez Guzmán, 87 anys

Vetlla: sala 9, des del 03/09 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 04/09 a les 10 h

Cremació: 04/09 a les 10.30 h

Manuel Rodríguez Baameiro, 61 anys

Vetlla: sala 7, des del 03/09 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 04/09 a les 11 h

Cremació: 04/09 a les 11.30 h

Carmen Serrano Aguilera, 74 anys

Vetlla: sala 1, des del 04/09 a les 8 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 04/09 a les 15.30 h

Cremació: 04/09 a les 16 h

Teresa Ortega Rodríguez, 59 anys

Vetlla: sala 3, des del 03/09 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 04/09 a les 17 h

Nou comentari