Amparo Bonet Roger, 86 anys

Vetlla: sala 1, des del 02/09 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/09 a les 10 h

Inhumació: 03/09 a les 10.30 h

Herminia Moreno García, 89 anys

Vetlla: sala 3, des del 02/09 a les 16.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/09 a les 12 h

Cremació: 03/09 a les 12.30 h

Nou comentari