Rafael Alfredo Jiménez Moya, 65 anys

Vetlla: Sala Montserrat, el dia 02-08-2021 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 03-08-2021 a les 12:30 hores a l’Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 03-08-2021 a les 13:30 hores

Carlos Gómez Pueyo, 87 anys

Vetlla: sala 6, des del 02/08 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/08 a les 9 h

Inhumació: 03/08 a les 9.30 h

Tomasa Hernández Rivas, 89 anys

Vetlla: sala 7, des del 01/08 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/08 a les 9.30 h

Inhumació: 03/08 a les 10 h

Montserrat Vilaplana Blasi, 92 anys

Vetlla: sala 3, des del 02/08 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/08 a les 10 h

Cremació: 03/08 a les 10.30 h

Inocencio González Garvi, 91 anys

Vetlla: sala 1, des del 01/08 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/08 a les 10.30 h

Inhumació: 03/08 a les 11 h

Antonio Cañaveras Criado, 84 anys

Vetlla: sala 4, des del 02/08 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/08 a les 11 h

Cremació: 03/08 a les 11.30 h

Maria Román Solanes, 98 anys

Vetlla: sala 2, des del 02/08 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/08 a les 11.30 h

Inhumació: 03/08 a les 12 h

Casimiro Consuegra Guirado, 92 anys

Vetlla: sala 10, des del 02/08 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/08 a les 12 h

Cremació: 03/08 a les 12.30 h

Salvador Bas Picola, 83 anys

Vetlla: sala 8, des del 02/08 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/08 a les 15 h

Cremació: 03-08-2021 a les 15.30 h

Maria Teresa Andreu Vilet, 69 anys

Vetlla: sala 7, des del 03/08 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/08 a les 16 h

Inhumació: 03/08 a les 16.30 h

Concha Jurado Martínez, 87 anys

Vetlla: sala 9, des del 02/08 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/08 a les 17 h

Inhumació: 03/08 a les 17.30 h

Yolanda Albalate Arasanz, 50 anys

Vetlla: sala 5, des del 03/08 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 04/08 a les 12 h

Cremació: 04/08 a les 12.30 h

Alida Salvador Pérez, 63 anys

Vetlla: sala 6, des del 03/08 a les 17 h

Cremació: 04/08 a les 13.30 h

Nou comentari