Dolores Gómez Martín, 73 anys

Vetlla: sala 8, des del 01/01 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 02/01 a les 9 h

Inhumació: 02/01 a les 9.30 h

Josefa Clavería Costa, 82 anys

Vetlla: sala 6, des del 01/01 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 02/01 a les 10 h

Cremació: 02/01 a les 10.30 h

Josep Turu Grau, 87 anys

Vetlla: sala 3, des del 31/12 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 02/01 a les 11.30 h

Inhumació: 02/01 a les 12 h

Luz Peruga Ferrer, 86 anys

Vetlla: sala 1, des del 01/01 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 02/01 a les 12 h

Regina Martín Hernández, 91 anys

Vetlla: sala 5, des del 01/01 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 02/01 a les 15.30 h

Nou comentari