María Gómez Andrés, 93 anys

Vetlla: Sala la Mola, des del dia 02-10-2021 a les 9:30 hores,

Cerimònia: el dia 02-10-2021 a les 15:00 hores a l’Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 02-10-2021 a les 16:00 hores

Emilia Tendero Moreno, 85 anys

Cerimònia: el dia 02-10-2021 a les 09:00 hores a Funerària de Terrassa

Mario Santos Montero, 80 anys

Cerimònia: el dia 02-10-2021 a les 11:00 hores a Funerària de Terrassa

Nou comentari