Manuel Pérez Sánchez, 69 anys

Vetlla: sala 3, des del 30/09 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 01/10 a les 11 h

Cremació: 01/10 a les 11.30 h

Ángeles Becerra Esteban, 92 anys

Vetlla: sala 5, des del 29/09 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 01/10 a les 10 h

Inhumació: 01/10 a les 10.30 h

Nou comentari