José Asensio Botella, 64 anys

Vetlla: sala 8, des del 31/03 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 01/04 a les 9 h

Cremació: 01/04 a les 9.30 h

Miquel Cristóbal Cardona, 64 anys

Vetlla: sala 4, des del 31/03 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 01/04 a les 11 h

Inhumació: 01/04 a les 11.30 h

Juan Torrejón Torres, 56 anys

Vetlla: sala 2, des del 31/03 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 01/04 a les 12 h

Cremació: 01/04 a les 12.30 h

Nou comentari