Josefa Ruiz Hernández, 73 anys

Vetlla: sala 8, des del 01/01 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 02/01 a les 9 h

Inhumació: 02/01 a les 9.30 h

Nacho Gajardo Chinchón, 75 anys

Vetlla: sala 4, des del 31/12 a les 17 h

Cremació: 02/01 a les 9.30 h

Mercè Alcarria Alcarria, 67 anys

Vetlla: sala 2, des del 01/01 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 02/01 a les 10 h

Cremació: 02/01 a les 10.30 h

Francisca Macías Verísimo, 96 anys

Vetlla: sala 6, des del 01/01 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 02/01 a les 10.30 h

Cremació: 03/01 a les 9.30 h

Paco Rubia Gómez, 91 anys

Vetlla: sala 1, des del 31/12 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 02/01 a les 11 h

Cremació: 02/01 a les 11.30 h

Joan Baró Cabot, 89 anys

Vetlla: sala 7, des del 01/01 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 02/01 a les 11.30 h

Inhumació: 02/01 a les 12 h

Magdalena Aguilar Martínez, 94 anys

Vetlla: sala 5, des del 01/01 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 02/01 a les 12 h

Cremació: 02/01 a les 12.30 h

Nou comentari