Ricardo Cano Picazo, 90 anys

Vetlla: sala 5, des del 08/09 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/09 a les 10 h

Cremació: 09-09-2019 a les 10.30 h

Inhumació de cendres: 10/09 a les 9.30 h

Rosa Oliart Petit, 99 anys

Vetlla: sala 7, des del 08/09 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/09 a les 17 h

Inhumació: 09/09 a les 17.30 h

Estrella García Martos, 88 anys

Vetlla: sala 9, des del 08/09 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/09 a les 15 h

Cremació: 09/09 a les 15.30 h

Jaime Cartes Forné, 75 anys

Vetlla: sala 4, des del 08/09 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/09 a les 12 h

Cremació: 09/09 a les 12.30 h

Ricardo Peña Santiago, 58 anys

Vetlla: sala 10, des del 08/09 a les 15 h

Cerimònia: Sala cerimònies Tanatori de Terrassa, 09/09 a les 11 h

Cremació: 09/09 a les 11.30 h

Santiago Bernabé Valls, 58 anys

Vetlla: sala 3, des del 08/09 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/09 a les 9 h

Cremació: 09/09 a les 9.30 h

Nou comentari