La trobada dels torrents de la Maurina i de les Aimerigues, prop del pont de la carretera de Martorell, forma el torrrent de Ca n’Aurell, que rep el nom de la masia que hi havia a llevant, arran de la riba.
Segons recull el llibre de Joaquim Verdaguer “Rieres i torrents del terme de Terrassa“, seguint al llarg de l’avinguda de Joaquim de Sagrera, actualment transformat en transvasament, s’hi trobava el torrent del Batlle per l’esquerra, i el de la Cogullada, per la dreta.
El torrent, finalment, mena a la riera del Palau, prop de la rambleta del Pare Aelgre, on hi ha actualment l’hotel Don Cándido. Antigament, era conegut com a torrent de ca n’Ametller.

Nou comentari