MónTerrassa
Placeta Saragossa de Terrassa: tres noms i una fonda
L’espai que ocupa la placeta de Saragossa de Terrassa, al barri del Centre, era en el segle XIX un encreuament de camins: des del carrer de Sant Pere cap el camí ral de Matadepera que enfilava l’actual carrer del Camí Fondo; el camí de Sant Llorenç pel carrer del mateix nom i, el camí de Sant Pere que esdevindria el carrer Nou de Sant Pere.

L’arribada del tren del nord el 1856 i el corresponent transit de vila cap a l’estació

Segons recull Joaquim Verdaguer en el seu blog, amb l’arribada del tren del nord el 1856 i el corresponent transit de vila cap a l’estació, la placeta va esdevenir un lloc privilegiat. On ara hi ha l’estanc, Miquel Domingo va instal·là un negoci de restauració amb el nom de Fonda Saragossa. Aquest és l’origen del nom de la plaça que esdevindria popular tot i que no se l’hi assignarà aquest nom fins el 1979.

L’Ajuntament anomenar la l’espai placeta de Zamenhoff el 5 de juny 1912, amb motiu de la “3ª. Kongreso de la Katalunya Esperantista Federació” que es va celebrar a la nostra ciutat els dies 29 i 30 d’aquells mes.

El dia 26 de gener d’aquell any, la ciutat celebrava la “Fiesta de la Liberación”

L’any 1940 l’Ajuntament es canvià el nom pel de “plaza de la Liberación”. El dia 26 de gener d’aquell any, la ciutat celebrava la “Fiesta de la Liberación” conmemorant l’entrada de les tropes franquistes a Terrassa el 26 de gener de 1939.

Tot i així el poble continuà anomenant-la placeta de Saragossa. També seria coneguda popularment amb un altre nom; l’any 1930 s’instal·lava, entre el carrer del Camí Fondo i el de Nou de Sant Pere, l’oficina de Correus i telègraf. Es per això que, també de la anomenava “placeta de Correus” i més endevant a partir de 1960 quan l’oficina fou traslladada a la placeta de Mossèn Cinto Verdaguer, com a placeta de Correus Vell.

Nou comentari

Comparteix