Nou espai d’audiovisuals immersius al mNACTEC

La primera proposta mostra l’evolució dels sistemes de tecnificació al llarg de la història

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha obert al públic el Tecnoespai, un nou espai d’audiovisuals immersius que reflexionen sobre l’evolució de la tecnologia i el coneixement científic, relacionant passat, present i futur. El Tecnoespai està integrat per una sala de projecció immersiva i una petita àrea expositiva a l’exterior, amb continguts relacionats amb la peça audiovisual que es mostri en aquell període.

La primera proposta per a l’espai, anomenada “Espai temps immersiu”, és una reflexió sobre la forma com es poden mesurar les societats a partir del seu grau de tecnificació en diversos moments de la història. L’audiovisual presenta les característiques de les diverses societats (preindustrial, industrial i postindustrial) i explica els diferents sistemes de mesura que ha generat cadascuna d’elles d’acord amb les seves necessitats.

A l’exterior, la petita mostra “Evolució o involució?” reflexiona sobre la necessitat humana de mesurar, comptar i comparar i com aquesta ha donat lloc a diferents sistemes de mesura. S’analitza l’evolució d’aquests sistemes fins arribar a la gran revolució tecnològica actual, i se’n mostren els efectes en la societat. S’hi exhibeixen alguns objectes usats tradicionalment per mesurar capacitats, longituds i temps.

En la mateixa línia, coincidint amb l’Any Europeu del Ferrocarril (2021), la segona proposta per a l’espai incidirà en la mobilitat i la sostenibilitat del transport en ferrocarril, des del seu origen al segle XIX fins a l’aposta de futur que es planteja al segle XXI.

Nou comentari