Aquest dilluns, 27 de gener, Amics de les Arts i Joventuts Musicals va celebrar la seva assemblea general de socis, presidida pels membres de la Junta Directiva. En la jornada es va presentar l’estat de comptes de l’últim exercici i el Pressupost per a 2020, que puja a 143.370 euros i que va ser aprovat per l’assemblea.

No s’han produït canvis en la composició de la Junta directiva, que continua essent:

– President: Maria Miralda

– Vice-presidents: Montserrat Martínez i Tona Comas

– Secretària: Dolors Font

– Tresorer: Ricardo Alavedra

– Comptadora: Montserrat Peregrina

– Vocal d’Organització Interna: Xon Utset

Tanmateix, es va aprovar que el càrrec de Comptadora, que és un concepte obsolet, es canvii per vocal d’Imatge i Promoció de l’entitat. Els representants de les diferents seccions van exposar un resum de les activitats desenvolupades durant l’exercici de 2019 (més de 300). La presidenta, Maria Miralda, va fer una exposició d’objectius per aquest mandat. Així, va parlar del Pla d’Igualtat, les obres de supressió de barreres arquitectòniques i els projectes de futur, entre els quals hi ha millorar la projecció de cara a la ciutat de les activitats desenvolupades per Amics de les Arts i Joventuts Musicals. La Presidenta va tenir un record pels socis morts durant l’any passat.

L’assemblea va aprovar no apujar el preu de les quotes de soci. L’Assemblea també va aprovar les modificacions introduïdes en la redacció dels Estatuts de l’entitat per adaptar-los a la llei vigent.

Nou comentari