Vista de les instal·lacions de l'Illa Esportiva de Castellbisbal

Vista de les instal·lacions de l’Illa Esportiva de Castellbisbal | Aleix Mateu

La Regidoria d’Esports de Castellbisbal fa diverses setmanes que treballa per posar a punt les instal·lacions de l’Illa Esportiva i garantir que les entitats poden reprendre aquest mes de setembre els entrenaments i activitats de la temporada 2020-21 amb total seguretat, minimitzant el risc de contagis per la Covid-19.

Darrerament, s’ha fet una neteja i desinfecció a fons de tots els espais de l’equipament, fins i tot del camp de futbol, on s’ha fet una actuació específica per part d’una empresa especialitzada. També s’han habilitat dispensadors de gel hidroalcohòlic a diversos punts de les instal·lacions i s’ha creat un protocol d’ús dels espais i de les activitats que s’hi realitzen, que el passat 24 d’agost es va presentar a les entitats esportives del municipi.

Reunió amb les entitats esportives

Una quinzena de clubs van participar en la trobada, convocada per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament. Durant la reunió, es van exposar les mesures bàsiques d’organització i protecció contra la Covid-19 que s’han d’aplicar, com ara que els entrenaments s’hauran de fer sense públic i que no es podrà fer ús dels vestidors. També es limita l’aforament dels espais i s’han reorganitzat els horaris de les activitats per garantir que es puguin fer les entrades i sortides de manera esglaonada, evitant al màxim els encreuaments de persones de grups diferents.

Segons el protocol, les entitats hauran d’establir grups estables d’esportistes, que han de facilitar al club la corresponent declaració de responsabilitat, on es garanteixi que no s’han patit símptomes de la Covid-19. A més, han de portar el control de la traçabilitat per tal de conèixer, si es produeix un possible positiu, amb qui han estat en contacte les persones de cada grup estable.

Nou comentari