L’Ajuntament de Castellbisbal estudiarà si és viable construir un centre integral de serveis per a la gent gran a Castellbisbal. La idea inicial és que sigui un espai que inclogui una residència i on s’hi ofereixi un ampli ventall de serveis per atendre les persones grans. Per tal de posar en marxa aquesta iniciativa al més aviat possible, ja s’ha reservat una partida econòmica en el pressupost municipal de l’any que ve amb la qual es podrà contractar la realització de dos estudis.

D’aquests, el primer és un estudi demogràfic i de necessitats que permetrà concretar els potencials destinataris del centre i els tipus de serveis que s’hi podrien prestar. L’alcalde, Joan Playà, considera que la realització d’aquest estudi és un “pas previ necessari abans de posar en marxa una iniciativa d’abast tan gran com aquesta” i creu que permetrà “veure si la necessitat és construir una residència o bé uns altres serveis d’acolliment temporal així com definir les prestacions complementàries que s’hi podrien prestar”.

Pel que fa al segon estudi que es confeccionarà, servirà per concretar la viabilitat de la construcció de l’equipament i les possibles ubicacions. En relació amb els objectius d’aquest equipament, Playà assegura que “Volem mantenir la gent gran en el seu entorn social i familiar, proporcionar suport a les famílies que en tenen cura i oferir tots els serveis ambulatoris necessaris perquè puguin gaudir d’ un estil de vida el màxim de ple i feliç en el poble on tenen les seves arrels.”

A més de definir els serveis que es prestaran en el centre integral de la gent gran, el consistori vol ampliar el catàleg de serveis esporàdics i, en aquest sentit, la regidora de Serveis Socials, Melani Solís, s’ha referit a aspectes com la “fisioteràpia, atenció a domicili, estimulació cognitiva, perruqueria, podologia o àpats a domicili, així com tots aquells altres que detectem com una necessitat per a la nostra gent gran.”.

Nou comentari