El Ple municipal ha aprovat, per unanimitat, el Pla Local de Salut per al període 2019-2023. Es tracta d’un instrument que té un doble caire: d’una banda, incorpora una anàlisi i una aproximació a la realitat de la salut de Castellbisbal; i d’altra, proposa accions concretes per donar resposta als principals problemes i necessitats detectats en matèria de salut.

L’elaboració d’aquest pla ha permès elaborar un mapa actualitzat dels recursos de salut del municipi així com fer una diagnosi integral de l’estat de salut municipal (que s’ha materialitzat en el Perfil de Salut). Prenent com a base tots aquests treballs, s’ha pogut definir un pla d’acció que inclou múltiples actuacions per aconseguir que Castellbisbal esdevingui un entorn més saludable.

En aquest sentit, les accions proposades en el Pla Local de Salut s’agrupen en 8 grans àmbits entre els quals destaquen l’activitat física i l’esport; el benestar emocional i la salut mental; les relacions sexuals; el consum de substàncies addictives i l’ús de pantalles; o l’accés als serveis i equipaments sanitaris.

Nou comentari