David Aguinaga

Els pisos de SAREB i Terrassa

Un article del regidor David Aguinaga sobre els pisos per a persones en risc d'exclusió social

Licitacions i arrelament municipal

David Aguinaga, regidor del Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Terrassa

Els drames dels autònoms de Terrassa

Un article de David Aguinaga, regidor del Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Terrassa