El carrilló reposa al mNACTEC

El carrilló reposa al mNACTEC | mNACTEC

Objecte de gran valor històric i patrimonial, el Carilló del mNACTEC va ser construït l’any 1927 a Leipzig (Alemanya) per la casa fonedora Vortmann-Mabilon i va estar instal·lat al Palau de la Generalitat fins l’any 1976, quan se’n va col·locar un de nou. A partir de 1976, aquest carilló es es va desmuntar i, més tard, l’any 1993 va ser traslladat al mNACTEC, que es feu dipositari de l’objecte. Posteriorment, l’any 2000, el carilló va ser restaurat i incorporat a l’entrada del Museu, amb la intenció de convertir-lo en un element singular de la ciutat de Terrassa.

El carilló del mNACTEC consta de 13 campanes de bronze afinades en escala cromàtica i amb un pes total de 1.367 kg. El carilló és un instrument de música compost per campanes de bronze convenientment afinades i percudides mitjançant un teclat característic. La tradició dels carillons procedeix dels països del nord d’Europa, encara que es creu que el seu origen, com el de molts instruments de so, procedeix d’orient. El carilló del mNACTEC toca els quarts i les hores de 10 a 19 hores, tots els dies de l’any. Esporàdicament, s’organitzen concerts amb aquest instrument.

Campanes del carrilló

Campanes del carrilló | mNACTEC

Nou comentari